top of page

GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PuL) av EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).Avsikten är att vi som individer inom EU ska skyddas från att uppgifter om oss privat ska kunna missbrukas och felanvändas. Av den anledningen har Insamlingsstiftelsen Mi Casita tagit fram en Integritespolicy. (Se nedan).Till dig som fadder, månadsgivare, allmän givare, sponsor eller som av annan anledning finns i vårt register vill vi säga att du ska känna dig trygg. Litar du på oss att vi följer vår policy behöver du inte göra något. Vill du att vi tar bort de uppgifter vi har om dig, så ber vi dig ta kontakt med oss så ordnar vi naturligtvis det.

Integritetspolicy enligt GDPR för Insamlingsstiftelsen Mi Casita Argentina

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PuL) av EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Av den anledningen har Insamlingsstiftelsen Mi Casita Argentina tagit fram följande Integritetspolicy. Insamlingsstiftelsen Mi Casita Argentina, org.nr. 802480-8472, upprätthåller en hög respekt för givarens integritet. För att främja vårt engagemang och för att upprätthålla dina rättigheter har vi tagit fram denna Integritetspolicy. Denna policy kan komma att uppdateras vid senare tillfällen.

Personuppgiftsansvarig

De som behandlar dina personuppgifter och är juridisk ansvarig för dessa är:


Insamlingsstiftelsen Mi Casita Argentina


Rotsunda Torg 2


192 78 Sollentuna , Sverige


Telefon: 08-7589924


E-post: micasita@micasitaesquel.org


Hemsida: micasitaesquel.orgVilken information samlar vi in?

Insamlingsstiftelsen Mi Casita Argentina samlar in och använder personlig information från dem som erhåller information om stiftelsens arbete. Detta inkluderar namn och adress, telefonnummer, kommentarer och e-postadresser, gåvobelopp och i flera fall även personnummer.


Syfte

Syftet med denna insamling av personliga data är att kunna informera givaren om stiftelsens arbete. Detta sker via nyhets- och fadderbrev och via stiftelsens sociala kanaler, såsom exempelvis vår hemsida.


Samtycke

Insamling av personuppgifter sker genom samtycke. Detta samtycke sker på flera olika sätt som ex.vis genom e-post, besök i kyrkor, föreningar och andra sammanhang. Liksom på vår hemsida.


Rättighet

Givaren har rätt att ta del av den insamlade informationen som berör honom/henne, samt att få den raderad ur samtliga register när han/hon så önskar.


Hur använder vi informationen?

Insamlingsstiftelsen Mi Casita Argentina kommer aldrig att publicera, sälja, byta eller sprida namn, e-post, adresser eller telefonnummer till våra givare. Stiftelsen använder givares kontaktinformation för dessa ändamål:- utskick av fadder- och nyhetsbrev- ge kvitton på gåvor, donationer etc. där givaren så önskat- tack till givare för gåvor och donationer- informera givare om insamlingar och andra aktiviteter- intern analys och registrering- kontakta givare om ändringar i denna policy


Vi respekterar givaren

Insamlingsstiftelsen Mi Casita Argentinas insamlingsarbete är helt beroende av givarnas engagemang som genom sina gåvor och uttryckta vilja önskar att stödja stiftelsens arbete. Våra givare är viktiga och betydelsefulla och deras gåvor är en förutsättning för att stiftelsen ska kunna bedriva sin verksamhet. Givarna ska kunna vara förvissade om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Givarna har också möjlighet att ge sina gåvor anonymt.


Finansiell information

Stiftelsen får främst gåvor via faddrar och månadsgivare, insamlingar och Swish . Även genom högtids- och minnesgåvor, testamenten, kollekter samt från givarnas privata insamlingar och initiativ. All åtkomst till givarnas finansiella information är begränsad till professionell personal vilka behandlar dessa uppgifter.


Sociala medier

Insamlingsstiftelsen Mi Casita Argentina finns på följande hemsida: www.micasitaesquel.org .Stiftelsen har f.n. inte någon Facebooksida eller Twitterkonto. På hemsidan kan besökaren registrera sig för att bli fadder eller på annat sätt söka kontakt med stiftelsen.


Cookiefiler

En kaka (cookie) är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakorna i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen i fråga, är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser. Enligt Svensk Författningssamling (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. Önskar du inte acceptera kakor, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Kontakta oss

Om givaren så önskar, kan denne ta kontakt med vår stiftelse och snabbt få svar på de frågor som han/hon har. Kontaktinformation finns på stiftelsens hemsida och i regelbundet utsända nyhets- och fadderbrev. Om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill bli avregistrerad från våra kontaktlistor, vänligen e-mejla till micasita@micasitaesquel.org eller skriv till oss på adress: Insamlingsstiftelsen Mi Casita Argentina, Rotsunda Torg 2, 19278 Sollentuna. Tel. 08-7589924.

bottom of page