top of page

December 2023.

Vårt senaste nyhetsbrev är nu skickat till er alla som aktivt stödjer vårt arbete på olika sätt. Om ni ej har fått den på posten alternativt via e-post , eller om ni vill påbörja en prenumeration på denna vänligen kontakta oss så sänder vi er en kopia.

Vi påminner att vårt nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år.

bottom of page