top of page

Verksamheten består av undervisning, som inkluderar förskoleundervisning, stödundervisning och läxhjälp, undervisning i sömnad, bibelundervisning, social assistens med vård, matbespisning, snickeriskola samt trädgårdsarbete.Ett åttiotal barn mellan ett och fjorton år kommer från måndag till fredag mellan 9 och 18.

Huvudmålsättningen med vår verksamhet är att hjälpa ensamma mödrar och fattiga föräldrar att ha en plats att lämna sina barn på under tiden de arbetar utanför sina hem. Alla kommer från familjer med knappa ekonomiska resurser, så om dom inte hade en plats att lämna barnen, skulle dessa tillbringa många timmar på gatan, utan vård och mat.

Vi delar även ut studiebidrag för gymnasie- elever som är till stor hjälp för deras fortsatta studier.En stab på ett tiotal anställda samt några frivilliga, under ledning av Gunnel Englund, har ansvaret för de dagliga aktiviteterna.

Barnen får mat, mycket kärlek och omvårdnad. En förskola fungerar för de som ska börja skolan följande år. En syskola där ett tiotal stora flickor och unga mammor får lära sig att tillverka kläder till barn och sig själva, fungerar flera gånger i veckan.

I daghemmets

stora trädgård och växthus odlas diverse grönsaker och rotfruker som ger ett fint tillskott till köket och matlagningen.

Daghemmets snickeri besöks dagligen av snickare som lär sig yrket samt säljer sina produkter . Detta ger även avkastning till verksamheten.

bottom of page